Manifestomuz

15 yıllık AKP iktidarının eğitimi dinselleştirmesine, düşünen, sorgulayan, hakkını arayan nesiller yetiştirme iddiasıyla yola çıkan eğitim emekçilerini yok saymasına karşı laik, bilimsel, kamusal bir eğitim şart. Bunun için acil şartlarımız:
 • Ülkenin çocuklarının her hangi bir cemaate muhtaç kalmaması, aklını iradesini ona teslim etmemesi için eğitim parasız kamusal olmalıdır.

 • Ortaöğretimden, yükseköğretime öğrencilerin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından parasız sağlanmalıdır.

 • Okullar piyasa güdümünden çıkartılmalı ve ticarileşme, metalaşma, rekabet, verimlilik, karlılık, gibi piyasa merkezli kavramlardan arındırılmalıdır.

 • Özgür düşünebilme, evrensel değer yargılarına sahip olabilme ve bağımsız karar verebilme yetisini sahip olabilmeleri için eğitimin her kademesinin bilimsel ve laik esaslara göre kurulması gerekir. Bu yüzden Gülen Cemaati’yle birlikte bütün cemaat ve tarikat okulları kapatılmalıdır. El konulan okullar kamulaştırılmalı, başka bir gerici yapılanmaya peşkeş çekilmemelidir.

 • Dinci vakıflara, derneklere eğitim alanından el çektirilmelidir

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Diyanet, dini tarikat ve yapılanmalarla her türlü protokol, iş birliği, ortak proje iptal edilmeli, kamu kaynaklarının bu yapılanmalara aktarılmasına son verilmelidir.

 • Devlet ve siyasi iktidarın her hangi bir dini propaganda etmesi, koruyucu, kollayıcı tutum alması yasaklanmalıdır.

 • Tüm eğitim kademelerindeki okul isimlerinden ayrıştırıcı dinsel isimler çıkarılmalıdır.

 • Tüm eğitim kurumlarında din görevlilerine herhangi bir eğitim faaliyeti adı altında görev verilmesi yasaklanmalıdır.

 • Bir cemaatin yerini başka cemaat ve tarikat kadrolarının yerleştirilmesini sağlayan, öğretmen olmanın tek koşulu olarak AKP’li olmayı dayatan sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat sistemi kaldırılmadır. Eğitim emekçileri kadrolu, güvenceli istihdam edilmelidir.

 • Eğitimde dinsel amaçlı geziler, yarışmalar, dinsel simgeler, ritüeller ve içerik eğitim programının dışına çıkarılmalıdır. Eğitim hizmetini üreten kamu görevlilerinin açıkça dini tercihlerini gösteren her hangi bir simge göstermeleri yasaklanmalıdır.

 • Okullara açılan mescit vb. dinsel mekanlar kapatılmalıdır.

 • Kız ve erkek çocuklarının eşitliği güvence altına alınmalı, müfredattaki cinsiyetçi içerikler çıkarılmalıdır.

 • Eğitimde pedagojik ve bilimsel sorgulama dışında başka hiçbir kriter esas alınmamalıdır. Dinsel sorgulama eğitim dışına çıkarılmalıdır.

 • Binlerce öğrenci ve öğretmenin geleceğini karartan AKP/FETÖ eğitim sistemi olan 4+4+4  kaldırılmalı, laik, bilimsel, kamusal esasları yok sayan yeni eğitim sistemlerinden vaz geçilmelidir.

 • Okulların imam hatibe dönüştürülmesine, okul içinde imam hatip sınıfları açma uygulamalarına son verilmeli, imam hatipler kapatılmalıdır.

 • Zorunlu ve seçmeli zorunlu din dersi uygulamalarına son verilmeli, dini öğeler eğitimin her kademesindeki müfredat programları da dahil olmak üzere tüm ders kitaplarından çıkarılmalıdır.